Ens plantegem la reforma a l’arquitectura quan una edificació ha quedat antiquada, obsoleta o no compleix la funció que té assignada. Així que les reformes es poden plantejar a nivells diferents que poden anar des del simple maquillatge fins a una reforma arquitectònica, el ventall és ampli. El maquillatge potser, i com el propi nom indica, seria la reforma mes cosmètica o reparadora, permetin-me aquesta associació. Encara que, no per això, és la més econòmica.

Les modes, doncs això, són modes i fàcilment canvien. És cert, però, que aquesta època de contenció que vivim ens ha portat a dissenyar espais amb valor estètic on l’ornament no té molta cabuda.
reformar y transformarDe vegades l’àmbit d’un projecte de reforma no és coincident amb la dimensió que pren l’actuació, perquè el seu efecte sobrepassa la pròpia actuació. Per exemple, si canvio el sentit del tràfic d’un carrer, això influeix als carrers propers, influeix a la circulació de la zona on està situat el carrer. A l’arquitectura passa una cosa semblant, perquè les reformes per petites que siguin, si es plantegen bé,  poden abastar un espai més gran del que hem actuat. Així que és molt important l’enfocament que li donem a l’actuació.
En general no ens compliquem massa, en el sentit que ens agraden les cases que no donen massa feina. Actualment ens plantegen espais més oberts que fugen de la tradicional compartimentació, hem deixat enrere els passadissos i també es treballa més la versatilitat d’aquests espais. Valorem més també els espais intermedis entre l’exterior i l’interior dels habitatges i en el cas dels sostres alts també dissenyem en alçada.
En habitar una casa repetim molts moviments-circulacions diàriament perquè realitzem les mateixes accions també diàriament, així que no és banal pensar on a d’estar situada la cuina i la seva relació amb altres espais de l’habitatge per exemple. I si aquests espais han de possibilitar certes accions o no. Reformar arquitectònicament una casa pot canviar la forma d’habitar-la, si volen, pot canviar hàbits per altres de més saludables fins i tot.
Si parlem de reformes “low cost” proliferen materials que substitueixen als tradicionals materials nobles com són els porcel.lànics, els laminats i altres sintètics com els vinils decoratius. També hem incorporat el material de reciclatge. D’altra banda en aquest tipus de reformes també es treballa amb sistemes constructius prefabricats. Valgui l’exemple dels containers portuaris que s’estan emprant per fer habitatges prefabricats donant resultats de vegades sorprenents i que resulten per un preu moderat.
Transformar és fer que alguna cosa canviï de forma i això es pot fer a través d’una reforma arquitectònica. Exemple d’això seria transformar un paller en un habitatge, re- situar un element important d’un habitatge com pot ser l’accés o la mateixa escala o la cuina, o donar-li una nova vida a una casa rural.
D’altra banda, quan ens enfrontem a reformar cases antigues amb valor històric, un dels temes principals és donar-li la confortabilitat de les noves construccions i no sempre és fàcil. En aquests casos seria més adequat parlar de rehabilitació i tractar-ho com a tal.
Queda clar, per tant, l’estreta relació entre funció i forma. Pisos ó cases que están com fa 20 anys no s’adapten a la manera de viure d’avui en dia, als nostres hàbits més moderns. Ó de vegades cal actuar perquè la funció, si voleu l’ús, és altre que l’original.
Al final però, una bona reforma està en unes prioritats, un bon programa, bon disseny i sobretot fer-nos les preguntes correctes. Tota la resta ve després.
reformar i transformar
Publicat al Diari Més Tarragona el 15/05/2018

Author Cristina Sáez de Juan

Soy Cristina Sáez, Arquitecta y directora de RT+Arch. Cuento con 15 años de experiencia en el sector de la arquitectura. Durante mi carrera me he enfrentado a proyectos de edificación, diseño y urbanismo de todo tipo. Desde obras singulares en espacios públicos hasta la rehabilitación de viviendas particulares. RT+Arch diseña y reforma viviendas en Tarragona y se caracteriza también por la consciencia sobre el medio ambiente. Soy especialista en Energías Renovables y estoy convencida de que el diseño sostenible es el futuro de la construcción. Implemento estos conocimientos en mis proyectos para construir casas más sostenibles. ¿Cómo es la casa de tus sueños?

More posts by Cristina Sáez de Juan